Організатори

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 • Національний технічний університет України
  "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Програма конференції

П'ятниця, 21 квітня

14:30 початок реєстрації учасників (хол третього поверху першого корпусу НаУКМА)
15:00-15:45 Відкриття конференції (1-217)
Секція 1. Математичного аналізу, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь (1-223)
Керівник: Клесов Олег Іванович
16:00-16:10 Слуцький Олександр Васильович, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Про пакувальну довірчість деяких сімейств множин"
16:10-16:20 Дрозденко Віталій Олександрович, Білоцерківський національний аграрний університет
"Апроксимація сумарних об'ємів виплат страхової компанії ермітовими поліномами"
16:20-16:30 Донецький Сергій Вікторович, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Клас функцій AC"
16:30-16:40 Лемешко Єлизавета Ігорівна, НаУКМА
"Існування компромісних станів у складних динамічних системах з притягальною взаємодією"
16:40-16:50 Матюшина Катерина Юріївна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Дослідження параметрів якості систем масового обслуговування"
16:50-17:00 Мороз Микола Петрович, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Про розподіл значень однієї ніде не монотонної та майже скрізь недиференційовної функції"
Секція 2. Метричної теорії чисел, геометрії, фрактального аналізу (1-310)
Керівник: Працьовитий Микола Вікторович
16:00-16:10 Сатур Оксана Романівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Граничні розподіли дискретних динамічних систем з притягальною взаємодією"
16:10-16:20 Маслова Юлія Петрівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Трійковий аналог функції Радемахера та його узагальнення"
16:20-16:30 Лупаїн Марина Леонідівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Про новi фрактальнi феномени, пов’язанi з розподiлами випадкових величин з незалежними GLS-символами"
16:30-16:40 Мороз Інна Сергіївна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Про одну параметричну сім'ю неперервних функцій із фрактальними властивостями"
16:40-16:50 Калашнікова Євгенія Ігорівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Функції представлені знакододатнім рядом Люрота та деякі їх властивості"
16:50-17:00 Замрій Ірина Вікторівна, Державний університет телекомунікацій, Василенко Наталя Анатоліївна, ІМ НАНУ
"Властивості однієї сім'ї функцій, визначених в термінах Q7-зображення дійсних чисел"
Секція 3. Алгебри, дискретної математики, теорії алгоритмів, інформатики (1-313)
Керівник: Олійник Богдана Віталіївна
16:00-16:10 Мороз Володимир, НаУКМА
"Борелівські ігри оптимального знаходженя в стані"
16:10-16:20 Полтавець Наталія Дмитрівна, КНУ ім. Т.Шевченко
"Про двовимірні неабелеві алгебри Лі диференціювань"
16:20-16:30 Козеренко Сергій Олександрович, КНУ ім. Т.Шевченко
"Markov graphs of linear and metric maps on trees"
16:30-16:40 Флоренко Анастасія, НаУКМА
"Мінімаксні оцінки функціоналів від випадкових полів, що спостерігаються на “перфорованій” площині"
16:40-16:50 Мусієнко Віктор, НаУКМА
"Системи підтримки рішень в управлінні трудовими ресурсами"
16:50-17:00 Ярмоленко Дмитро Андрійович, НаУКМА
"Коаліційні ігри з локальною взаємодією"
Секція 4. Фізики та математичної фізики (1-217)
Керівники: Івасишен Степан Дмитрович, Шут Микола Іванович
15:50-16:00 Новак Михайло Сергійович, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Аналіз розрахункових методів визначення теплового стану будівельних сталевих конструкцій при пожежі"
16:00-16:10 Палій Олена Вікторівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Метод Лежандра-Гауса-Лобатто для задач оптимального корування"
Секція 5. Методики навчання математики і фізики (1-217)
Керівники: Вірченко Ніна Опанасівна, Сиротюк Володимир Дмитрович
16:10-16:20 Бойчук Тетяна Олександрівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Математичні методи та моделі в економіці"
16:20-16:30 Охотіна Олена Ігорівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Методичні вимоги до організації проектного навчання"
16:30-16:40Парчук Марія Іванівна, Український колеж ім. В.О.Сухомлинського (СШ №272)
"Використання елементів STEM-освіти у навчанні математичних дисциплін майбутніх вчителів фізики"
16:40-16:50 Сушко Олександра Сергіївна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Використання теорії графів на уроках математики"
16:50-17:00 Горбачук Василь Олександрович, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Використання хмарних сервісів у навчанні математичної статистики"
17:00-17:30 Перерва
Секція 1. Математичного аналізу, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь (1-223)
Керівник: Клесов Олег Іванович
17:30-17:40 Острійчук Катерина Ростиславівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Спосіб генерування стаціонарних випадкових полів з обмеженим спектром"
17:40-17:50 Чубик Лідія Миколаївна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Дослідження ймовірності помилки при класифікації методом найближчого сусіда"
17:50-18:00 Рогова Наталія Вікторівна, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
"Про застосування просторів Хермандера до деяких напіводнорідних еліптичних крайових задач"
18:00-18:10 Кусій Вікторія Василівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Асимптотична поведінка випадкового блукання"
18:10-18:20 Стрій Єлизавета Олександрівна, НаУКМА
"Практичне знаходження статистичних закономірностей послідовностей елементів скінченної множини"
18:20-18:30 Сухорукова Олена Олегівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Generalized γ-generating matrices and Nehari-Takagi problem"
Секція 2. Метричної теорії чисел, геометрії, фрактального аналізу (1-310)
Керівник: Працьовитий Микола Вікторович
17:30-17:40 Гарко Ірина Ігорівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Про нові достатні умови довірчості систем циліндрів Q*-зображення для обчислення розмірності Хаусдорфа-Безиковича на одиничному відрізку"
17:40-17:50 Лисенко Ірина Миколаївна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Однопараметричне раціональне Q-зображення і його застосування"
17:50-18:00 Чуйков Артем Сергійович, ІМ НАНУ
"Аналог Трибiн-функцiї, означеної у термiнах ланцюгових та нега-трiйкових дробiв"
18:00-18:10 Сміян Олена Володимирівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Про необхідні і достатні умови фрактальної довірчості сімейств циліндрів Q-зображення"
18:10-18:20 Маркітан Вікторія Петрівна, ІМ НАНУ
"Фрактальні множини, пов'язані з марковським зображенням чисел, визначеним двічі стохастичною матрицею"
18:20-18:30 Ратушняк Софія Петрівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Розподіл значень функцій з фрактальними властивостями, означених в термінах Q2-зображення чисел"
Секція 3. Алгебри, дискретної математики, теорії алгоритмів, інформатики (1-313)
Керівник: Олійник Богдана Віталіївна
17:30-17:40 Войтович Тетяна Леонідівна, НаУКМА
"Система підтримки рішень на прикладі побудови аналітичного регіонального сервісу"
17:40-17:50 Журавель Ірина Зіновіївна, НаУКМА
"Алгоритми розв’язання задач великої розмірності з розрідженою матрицею на прикладі моделі Леонтьєва-Форда"
17:50-18:00 Співак Юлія Володимирівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Інвестиційні процеси максимізації прибутку"
18:00-18:10 Волос Анастасія, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Рiзнi групоїди на множинi елементiв узагальненої послiдовностi Фiбоначчi"
18:10-18:20 Санжаровська Анастасія Олександрівна, НаУКМА
"Кольорова задача про Ханойські вежі"
18:20-18:30 Луговська Наталія Олегівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
"On the commuting graphs of unitriangular matrix groups"

Субота, 22 квітня

Секція 1. Математичного аналізу, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь (1-223)
Керівник: Клесов Олег Іванович
10:00-10:10 Свинчук Ольга Василівна, Державний університет телекомунікацій
"Одна сім'я неперервних немонотонних сингулярних функцій канторівського типу з фрактальними властивостями"
10:10-10:20 Лагодзінський Олександр Євгенійович, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Генерація поля Ченцова за розкладом Хаара"
10:20-10:30 Ковальова Олена В'ячеславівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Обернена матриця типу Якобі відповідна сильній проблемі моментів Гамбургера"
10:30-10:40 Маляр Олександра Володимирівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів текстурованої поверхні"
10:40-10:50 Дивляш Наталія Вадимівна, НПУ імені М.П. Драгоманова
"Вiдстанi Кульбака-Лейблера, Хелiнгера та χ2 мiж розподiлом салемiвського типу та рiвномiрним розподiлом"
10:50-11:00 Сіренька Ілона Ігорівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Підсилений закон великих чисел для розв'язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь"
11:00-11:10 Островська Анна Геннадіївна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Про числа Фібоначчі з однаковою кількістю цифр"
11:10-11:20 Заболотько Тетяна Олександрівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Про класи існування розв'язків задачі Коші для одного параболічного рівняння зі зростаючими коефіцієнтами"
11:20-11:30 Сіренко Василь Олександрович, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Детермінований хаос у системі «бак з рідиною-джерело збудження»"
Секція 3. Алгебри, дискретної математики, теорії алгоритмів, інформатики (1-313)
Керівник: Олійник Богдана Віталіївна
10:00-10:10 Дуденко Маргарита, НаУКМА
"Уніциклічні графи метричної розмірності 2 з двома основними вершинами"
10:10-10:20 Яворський Роман Сергійович, НаУКМА
"Властивості періодичних біотопних просторів"
10:20-10:30 Прохорчук Вероніка, КНУ ім. Т.Шевченко
"Декомпозиція автоматів і елементарні матриці"
10:30-10:40 Ольшевська Віта Анатоліївна, КНУ ім.Т.Шевченка
"Комутатори силовських 2-підгруп знакозмінних груп"
10:40-10:50 Ольшевський Максим Сергійович, КНУ ім. Т.Шевченко
"Відстані в графах Келі знакозмінних груп"
10:50-11:00 Пономарчук Богдан Сергійович, НаУКМА
"Нескінченні узагальнення просторів Хемінга"
11:00-11:10 Пономарчук Антон Сергійович, НаУКМА
"Генерація зображень за допомогою CNN та GAN"
11:10-11:20 Гриценко Ольга Володимирівна, Карпа Софія Володимирівна, НаУКМА
"Dropout as a Bayesian Approximation"
11:20-11:30 Кураченко Олег Олегович, НаУКМА
"Розширена «Дилема в'язня з повторенням»"
11:30-12:00 Перерва
Секція 1. Математичного аналізу, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь (1-223)
Керівник: Клесов Олег Іванович
12:00-12:10 Єрьоміна Тетяна Олександрівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Дослідження властивостей неперервних обмежених розв'язків систем нелінійних різницево-функціональних рівнянь у гіперболічному випадку"
12:10-12:20 Турчина Наталія Іванівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Про одну модельну крайову задачу"
12:20-12:30 Хайнацька Катерина Ігорівна, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Пакет прикладних програм для дослідження та візуалізації аттракторів дисипативних динамічних систем"
12:30-12:40 Волошин Дмитро Олександрович, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"
"Алгебраическая липшицевость и субдифференциальное исчисление в векторных пространствах"
12:40-12:50 Волошина Вікторія, НПУ імені М.П. Драгоманова
"About one singular function determined in Wn representation"
12:50-13:00 Черненко Олеся Юріївна, НаУКМА
"Екстраполяція випадкових полів"


Програмний комітет

 • Ванін Влодимир Володимирович
 • Глибовець Микола Миколайович
 • Гончаренко Яніна Володимирівна
 • Горобець Юрій Іванович
 • Горшков В'ячеслав Миколайович
 • Дудкін Микола Євгенович
 • Іванов Олександр Володимирович
 • Івасишен Степан Дмитрович
 • Клесов Олег Іванович
 • Локтєв Вадим Михайлович
 • Олійник Богдана Віталіївна
 • Петравчук Анатолій Петрович
 • Працьовитий Микола Вікторович
 • Пилявська Ольга Степанівна
 • Самойленко Ігор Валерійович
 • Сиротюк Володимир Дмитрович
 • Торбін Григорій Мирославович
 • Чорней Руслан Констянтинович
 • Швець Василь Олександрович
 • Шут Микола Іванович

Організаційний комітет

 • Голова організаційного комітету Олійник Богдана Віталіївна
 • Дрінь Світлана Сергіївна
 • Дуденко Маргарита Анатоліївна
 • Дяченко Сергій Миколайович
 • Крюкова Галина Віталіївна
 • Лепеха Тетяна Сергіївна
 • Руссєв Андрій Валерійович
 • Щестюк Наталія Юріївна

Адреса організаційного комітету

вул. Сковороди, 2, корп. 1, кімн. 308
Київ, Україна
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Факультет інформатики, кафедра математики
тел. +38 044 425 43 08
e-mail: conf.ysmp3@gmail.com

Місце проведення

Засідання конференції
будуть проходити
за адресою м. Київ,
вул. Сковороди, 2, корп. 1,
факультет інформатики НаУКМА
(аудиторії 1-217, 1-223, 1-310, 1-313)

Робочі мови

українська
англійська


За рекомендацією програмного комітету вибрані доповіді буде опубліковано у журналі "Наукові записки НаУКМА".

Організаційний внесок складає 100 грн. Сплатити організаційний внесок можна після прибуття на конференцію.
Організаційний внесок включає участь у роботі конференції, отримання одного повного комплекту матеріалів (включаючи збірку тез доповідей).

Реєстрацію завершено.